ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ SERANO ΓΙΑ 2016- 2017


SIAL PARIS

16-20 Οκτωβρίου 2016

 

ISM COLOGNE

29 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2017

 

GULFOOD DUBAI

26 Φεβρουαρίου- 2 Μαρτίου 2017

 

FOOD EXPO ATHENS

18- 20 Μαρτίου 2017

 

ANUGA COLOGNE

7- 11 Οκτωβρίου  2017