Πληροφορικη & Πληροφοριακα Συστηματα Διοικησης


Όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες περιλαμβανομένων και των logistics υποστηρίζονται από την σουίτα του SAP/R3. Ειδικά για την αποθήκη, μια εξελιγμένη έκδοση του Warehouse Management module έχει ενσωματωθεί στην συνολική μηχανογραφική λύση, οδηγώντας την εξυπηρέτηση των πελατών σε υψηλότερο επίπεδο. Το WMS παρέχει ευελιξία, αυτοματοποιημένη διαχείριση όλων των κινήσεων των υλικών και του αποθέματος. 
Το σύστημα υποστηρίζει την προγραμματισμένη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαδικασιών logistics ενώ παράλληλα παράγει μια σειρά από αναφορές που βοηθούν την διοίκηση να αναλύσει, να αποφασίσει και να εκτελέσει.
Η διαχείριση των παρτίδων από την παραλαβή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την συσκευασία, την παραλαβή των τελικών προϊόντων, την τοποθέτηση, την συλλογή και την φόρτωση, δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η ιχνηλασιμότητα, που αποτελεί την καρδιά του συστήματος, δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, βοηθώντας την ακριβή ανάκληση σε περιπτώσεις αστοχίας.

Οι πωλήσεις εξ αυτοκινήτου υποστηρίζονται από ασύρματα τερματικά και εκτυπωτές επί αυτοκινήτου για την ευέλικτη λειτουργία στο σημείο πώλησης.  Η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα της εταιρίας, διευκολύνει την λειτουργία του δικτύου πωλήσεων με την υποστήριξη ενός συστήματος προσαρμοσμένων αναφορών. 

 

Πληροφορικη & Πληροφοριακα Συστηματα Διοικησης