ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Η ποιότητα του ξηρού καρπού αρχίζει από την καλλιέργεια

Η επιλογή των πρώτων υλών είναι ο πιο σημαντικός παράγωντας  για την καλύτερη ποιότητα των τελικών προϊόντων. Η μακροχρόνια συνεργασία της εταιρίας με τους προμηθευτές και τους αγρότες, εξασφαλίζει την ποιότητα των πρώτων υλών.  Περνούν από αυστηρό έλεγχο ποιότητας πριν την είσοδο τους στις αποθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας όπου φυλάγονται μέχρι την επεξεργασία τους. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εργαστηριακές εξετάσεις

Από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική παράδοση στους πελάτες, διεξάγεται μια σειρά από μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις είτε στο ενσωματωμένο εργαστήριό μας είτε σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο. Στόχος είναι να διασφαλιστούν τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας στα τρόφιμα. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη λήψη δειγμάτων από τις παραλαβές των πρώτων υλών, καθώς και των τελικών προϊόντων, διατηρώντας λεπτομερή αρχεία σχετικά με τα αποτελέσματα κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η αφλατοξίνη, ωχρατοξίνη, συντηρητικά και οι αναλύσεις σαλμονέλας διενεργούνται τακτικά σε κάθε εισερχόμενη παρτίδα πρώτων υλών. Άλλες αναλύσεις που πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, όπως μύκητες και μούχλας, βαρέα μέταλλα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών, ανάλυση HMF, βενζοϊκό οξύ.

Επεξεργασία


Έχει δημιουργηθεί μια κορυφαία γραμμή επεξεργασίας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για να εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα αποτελέσματος σε όλα τα τελικά προϊόντα. Οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής (Απρίλιος 2012) είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας. 

Η διαδικασία παραγωγής ξεκινά με το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής. Τα προϊόντα επεξεργάζοντε σε εβδομαδιαία βάση για να εξασφαλιστεί η φρεσκάδα και η ποιότητα τους. Οι πρώτες ύλες συλλέγονται από την αποθήκη πρώτων υλών και τοποθετούνται, εντός της οριοθετημένης περιοχής πριν από την είσοδο τους στον χώρο παραγωγής.

Τα επεξεργασμένα προϊόντα μεταφέρονται απευθείας στις μηχανές συσκευασίας και αφού περνούν τον έλεγχο συσκεασίας καταλήγουν στην αποθήκη τελικών προϊόντων. Με ευελιξία στον σχεδιασμό, την διαφοροποίηση των μορφών συσκευασίας και ιδιωτικό μοντέλο ετικέτας για πλήρως εξατομικευμένα προϊόντα, εγγυούμαστε τα τελικά μας προϊόντα να καλύπτουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας

Μέσα από όλη αυτήν την επεξεργασία, από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, η ανιχνευσιμότητα είναι εύκολη μέσω του συστήματος πληροφοριών της εταιρίας.

Η εταιρεία είναι κάτοχος των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας HACCP, ISO 9001, ISO 22000 και BRC Food.