Ειδησεις


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ SERANO ΓΙΑ 2016- 2017

SIAL PARIS

16-20 Οκτωβρίου 2016

 

ISM COLOGNE

Read More

Η SERANO είναι πιστοποιημένη με BRC-Standard for Food

Η εταιρεία μας έχει αποφασίσει να ενισχύσει το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων της, εφαρμόζοντας το πιστοποιητικό BRC-Standard for Food. Το Πρότυπο αυτό είναι  σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα συστήματα πιστοποίησης της εταιρείας, ISO9001: 2008 και ISO22000: 2005.

Το BRC-πρότυπο για τα τρόφιμα είναι ένα τεχνικό πρότυπο που έχει εκδοθεί από το Βρετανικό Οργανισμό Λιανικής (British Retail Consortium) και απευθύνεται σε εταιρείες που παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τις δικές τους εμπορικές ονομασίες (όπως την εμπορική επωνυμία SERANO) και ιδιωτικής ετικέτας, για εξαγωγή και επίσης προϊόντα που προορίζονται για τα μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων (super markets). Το Πρότυπο αυτό είναι πλέον ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που ικανοποιεί τις πιο απαιτητικές αγορές για προώθηση των προϊόντων  στο εξωτερικό.

Η εφαρμογή του νέου Προτύπου έχει αρχίσει από τον Μάρτιο του 2015 και πέτυχε με επιτυχία τα πλήρη πρότυπα, ως εταιρεία, και έλαβε την πιστοποίηση από το BRC. Ο έλεγχος πιστοποίησης της BRC θα τρέχει παράλληλα με εκείνη του ISO9001 υφιστάμενων συστημάτων: 2008 και ISO22000: 2005, στις 23 και 24 Απριλίου 2015. Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει έλεγχο ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της, τον έλεγχο των logistics (εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του από την αγορά και την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την διανομή και την πώληση των τελικών προϊόντων.