ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ


ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ LOGISTICS – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

•    Μετά την Εντολή Αγοράς προς τον προμηθευτή δημιουργείται η Ειδοποίηση Αποστολής (Shipping Notification), η οποία αποτελεί την εκκίνηση της διαδικασίας παραλαβής
•    Η Εισερχόμενη Παράδοση αποτελεί την βάση για την εκφόρτωση των Α’ υλών, την δειγματοληψία, την παλετοποίηση σε τυποποιημένη μορφή και την ετικετοποίηση
•    Προετοιμασία των υλικών για μεταφορά στον αντίστοιχο χώρο προς αποθήκευση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ LOGISTICS – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
•    Α’ ύλες: Αποθηκεύονται σε χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας, σε αποθήκες χωρητικότητας 1200 παλετών, ύψους 13 μέτρων, οι οποίες διαχειρίζονται από Reach Trucks (περονοφόρα υψηλών ραφιών) με την βοήθεια ασύρματων τερματικών, τα οποία δημιουργούν ένα περιβάλλον χωρίς χαρτιά 
•    Τελικά προϊόντα: Αποθηκεύονται σε αποθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, οι οποίες μπορούν να υποδεχτούν περισσότερες από 800 παλέτες. Τέσσερα διαφορετικά αποθηκευτικά συστήματα (Push back, Pallet flow, Carton flow και Back-to-Back) διευκολύνουν την ομαλή μετακίνηση των τελικών προϊόντων από την παραγωγή προς τα ράφια. Οι διαδικασίες της τοποθέτησης, της αναπλήρωσης και της συλλογής παραγγελιών είναι όλες οδηγούμενες και ελεγχόμενες από το σύστημα με την βοήθεια του barcode και των ασύρματων τερματικών
•    Η διαδικασία της προγραμματισμένης κυκλικής απογραφής εξασφαλίζει την φρεσκάδα των προϊόντων με την μέθοδο FEFO (First expire – First Out) με βάση την ημερομηνία λήξης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ LOGISTICS – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
•    Α’ ύλες: Αποθηκεύονται σε χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας, σε αποθήκες χωρητικότητας 1200 παλετών, ύψους 13 μέτρων, οι οποίες διαχειρίζονται από Reach Trucks (περονοφόρα υψηλών ραφιών) με την βοήθεια ασύρματων τερματικών, τα οποία δημιουργούν ένα περιβάλλον χωρίς χαρτιά 
•    Τελικά προϊόντα: Αποθηκεύονται σε αποθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, οι οποίες μπορούν να υποδεχτούν περισσότερες από 800 παλέτες. Τέσσερα διαφορετικά αποθηκευτικά συστήματα (Push back, Pallet flow, Carton flow και Back-to-Back) διευκολύνουν την ομαλή μετακίνηση των τελικών προϊόντων από την παραγωγή προς τα ράφια. Οι διαδικασίες της τοποθέτησης, της αναπλήρωσης και της συλλογής παραγγελιών είναι όλες οδηγούμενες και ελεγχόμενες από το σύστημα με την βοήθεια του barcode και των ασύρματων τερματικών
•    Η διαδικασία της προγραμματισμένης κυκλικής απογραφής εξασφαλίζει την φρεσκάδα των προϊόντων με την μέθοδο FEFO (First expire – First Out) με βάση την ημερομηνία λήξης

•  Το δίκτυο πωλήσεων υποστηρίζεται από 5 φορτηγά διανομής και 20 ημιφορτηγά διανομής (ex-van). Επιπλέον, 8 merchandisers φροντίζουν για την ορθή τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια σε Παγκύπρια κάλυψη.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ