ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ


Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζει το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, οι εργαζομένοι της, να είναι παραγωγικό και ταυτόχρονα ικανοποιημένο στο χώρο εργασίας του. Χρησιμοποιώντας αντικειμενικές και αποτελεσματικές πολιτικές μεθόδους και διαδικασίες το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού προσπαθεί πάντα να:

  •  Προσλαμβάνει και να επιλέγει αρμόδιο προσωπικό με υψηλά κίνητρα, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε τμήματος και της λειτουργίας τους.
  • Εκπαιδεύει και να αναπτύσσει το προσωπικό, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές.
  • Αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού και τον εντοπισμό πιθανών αναγκών για εκπαίδευση.
  • Διαχειρίζεται με επιτυχία τις εργασιακές σχέσεις και άλλα συναφή ζητήματα απασχόλησης.
  • Διατηρεί ένα φιλικό, ευχάριστο, υποστηρικτικό αλλά και επαγγελματικό περιβάλλον.
  • Εξασφαλίζει στους εργαζόμενούς την διατήρηση μιας ισορροπημένης εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Η Εταιρεία έχει καθιερώσει έναν ελκυστικό σύστημα αμοιβών, το οποίο 
περιλαμβάνει τα οικονομικά και τα μη οικονομικά οφέλη καθιστώντας 
το συνολικό πακέτο αποδοχών πολύ ανταγωνιστικό. Επίσης κατάφερε να 
δημιουργήσει μια οργανωτική κουλτούρα που προωθεί την 
αντικειμενικότητα, την αμεροληψία, τον σεβασμό, την αναγνώριση και την 
κατανόηση. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, τη συνεχής 
μάθηση, καθώς και τη συζήτηση των καταγγελιών ή οποιονδήποτε άλλων 
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
απασχόλησης για όλους τους εργαζομένους, σε όλες τις πολιτικές μεθόδους και διαδικασίες της 
εταιρείας.
Η Serano πιστεύει ακράδαντα στους εργαζόμενούς της και δεσμεύεται να 
προσφέρει μια σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις για αυτούς. Η επιτυχημένη 
ιστορία και το υποσχόμενο μέλλον της εταιρείας ανήκει σε αυτούς.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ